1. Postanowienia og├│lne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki ÔÇ×CookiesÔÇŁ
 6. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za po┼Ťrednictwem strony internetowej https://avikrent.pl/. jest┬áIwona Kwiatkowska┬áwykonuj─ůcy/a dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů┬áFirma Handlowo Uslugowa Friday Iwona Kwiatkowska┬á, adres siedziby: 80-180 Borkowo ul. Akacjowa 25, adres do dor─Öcze┼ä: 80-180 Borkowo ul. Akacjowa 25, NIP: 5831792236, REGON: 364233452, wpisan─ů do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:┬áavikrent@gmail.com, dalej ÔÇ×AdministratorÔÇŁ, b─Öd─ůcy/a jednocze┼Ťcie Us┼éugodawc─ů.
  2. Dane osobowe Us┼éugobiorcy s─ů przetwarzane zgodnie z ustaw─ů o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustaw─ů o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. 3. Administrator dok┼éada szczeg├│lnej staranno┼Ťci w celu ochrony interes├│w os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, a w szczeg├│lno┼Ťci zapewnia, ┼╝e zbierane przez niego dane s─ů:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel├│w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel├│w, w jakich s─ů przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö os├│b, kt├│rych dotycz─ů, nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ jest to niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Us┼éugobiorc├│w, zbierane przez Administratora, s─ů wykorzystywane do:
   1. kontaktowania si─Ö z us┼éugobiorc─ů (klientem)
  2. Administrator przetwarza nast─Öpuj─ůce dane osobowe Us┼éugobiorc├│w:
   1. Imi─Ö i nazwisko,
   2. Adres e-mail,
   3. Numer telefonu,
   4. Inne
  3. Administrator mo┼╝e przetwarza─ç nast─Öpuj─ůce dane charakteryzuj─ůce spos├│b korzystania przez Us┼éugobiorc─Ö z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů (dane eksploatacyjne):
   1. Oznaczenia identyfikuj─ůce zako┼äczenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z kt├│rego korzysta┼é Us┼éugobiorca.
   2. Informacje o rozpocz─Öciu, zako┼äczeniu oraz zakresie ka┼╝dorazowego korzystania przez Us┼éugobiorc─Ö z us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů.
   3. Informacje o skorzystaniu przez Us┼éugobiorc─Ö z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů.
  4. Podanie danych osobowych, o kt├│rych mowa w pkt 2 jest niezb─Ödne do ┼Ťwiadczenia przez Us┼éugodawc─Ö us┼éug drog─ů elektroniczn─ů w ramach strony internetowej.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie um├│w o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů za jej po┼Ťrednictwem, z czym wi─ů┼╝e si─Ö konieczno┼Ť─ç podania danych osobowych, jest ca┼ékowicie dobrowolne. Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocz─ů─ç korzystanie z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö zgodnie z Regulaminem.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   1. osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, wyrazi na to zgod─Ö, chyba ┼╝e chodzi o usuni─Öcie dotycz─ůcych jej danych.
   2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, jest jej stron─ů lub gdy jest to niezb─Ödne do podj─Öcia dzia┼éa┼ä przed zawarciem umowy na ┼╝─ůdanie osoby, kt├│rej dane dotycz─ů.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa si─Ö zawsze w ramach podstaw dopuszczalno┼Ťci ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych b─Ödzie mia┼éo zwi─ůzek z realizacj─ů umowy lub konieczno┼Ťci podj─Öcia dzia┼éa┼ä przed zawarciem umowy na ┼╝─ůdanie osoby, kt├│rej dane dotycz─ů (pkt 2 lit. b).
 4. PRAWO KONTROLI, DOST─śPU DO TRE┼ÜCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Us┼éugobiorca ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Ka┼╝dej osobie przys┼éuguje prawo do kontroli przetwarzania danych, kt├│re jej dotycz─ů, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zw┼éaszcza prawo do ┼╝─ůdania uzupe┼énienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta┼éego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni─Öcia, je┼╝eli s─ů one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta┼éy zebrane z naruszeniem ustawy albo s─ů ju┼╝ zb─Ödne do realizacji celu, dla kt├│rego zosta┼éy zebrane.
  3. W celu realizacji uprawnie┼ä, o kt├│ych mowa w pkt. 1 i 2 mo┼╝na korzysta─ç poprzez przes┼éanie stosownej wiadomo┼Ťci e-mail na adres:┬áavikrent@gmail.com
 5. PLIKI “COOKIES”
  1. Strona internetowa Us┼éugodawcy┬áu┼╝ywa plik├│w┬áÔÇ×cookiesÔÇŁ. Brak zmiany po stronie Us┼éugobiorcy ustawie┼ä przegl─ůdarki jest r├│wnoznaczny z wyra┼╝eniem zgody na ich u┼╝ycie.
  2. Instalacja plik├│w ÔÇ×cookiesÔÇŁ jest konieczna do prawid┼éowego ┼Ťwiadczenia us┼éug na stronie internetowej. W plikach ÔÇ×cookies” znajduj─ů si─Ö informacje niezb─Ödne do prawid┼éowego funkcjonowania strony internetowej, w szczeg├│lno┼Ťci tych wymagaj─ůcych autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane s─ů rodzaje:
   • sesyjne
   • sta┼ée
   • analityczne
   1. ÔÇ×CookiesÔÇŁ ÔÇ×sesyjneÔÇŁ s─ů plikami tymczasowymi, kt├│re przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym Us┼éugobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
   2. ÔÇ×Sta┼éeÔÇŁ pliki ÔÇ×cookiesÔÇŁ przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym Us┼éugobiorcy przez czas okre┼Ťlony w parametrach plik├│w ÔÇ×cookiesÔÇŁ lub do czasu ich usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika.
   3. ÔÇ×CookiesÔÇŁ ÔÇ×analityczneÔÇŁ umo┼╝liwiaj─ů lepsze poznanie sposobu interakcji Us┼éugobiorcy w zakresie zawarto┼Ťci strony internetowej, lepiej zorganizowa─ç jego uk┼éad. ÔÇťAnalityczneÔÇŁ ÔÇ×cookiesÔÇŁ gromadz─ů informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Us┼éugobiorc├│w, typie strony, z jakiej Us┼éugobiorca zosta┼é przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Us┼éugobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestruj─ů konkretnych danych osobowych Us┼éugobiorcy, lecz s┼éu┼╝─ů do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
  4. U┼╝ytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dost─Öpu plik├│w ÔÇ×cookiesÔÇŁ do swojego komputera poprzez ich uprzedni wyb├│r w oknie swojej przegl─ůdarki. ┬áSzczeg├│┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plik├│w ÔÇ×cookiesÔÇŁ dost─Öpne s─ů w ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej).
 6. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych osobowych odpowiedni─ů do zagro┼╝e┼ä oraz kategorii danych obj─Ötych ochron─ů, a w szczeg├│lno┼Ťci zabezpiecza dane przed ich udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, zabraniem przez osob─Ö nieuprawnion─ů, przetwarzaniem z naruszeniem obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w oraz zmian─ů, utrat─ů, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Us┼éugodawca udost─Öpnia odpowiednie ┼Ťrodki techniczne zapobiegaj─ůce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy┼éanych drog─ů elektroniczn─ů.