Warunki najmu wypo偶yczalni samochod贸w Avik Rent a Car Iwona Kwiatkowska

Regulamin obowi膮zuje od 01.07.2017 r.

Wypo偶yczalnia Avik Rent a Car Iwona Kwiatkowska zwana dalej Wynajmuj膮cym wypo偶ycza Najemcy do u偶ytkowania pojazd okre艣lony umow膮 najmu i niniejszymi warunkami najmu, a tak偶e protoko艂em zdawczo odbiorczym pojazdu. Integraln膮 cz臋艣ci膮 umowy najmu i niniejszego Regulaminu jest Cennik Op艂at, stanowi膮cy za艂膮cznik do Regulaminu.

W razie awarii, usterki pojazdu, konieczno艣ci serwisu czy w innych sprawach zwi膮zanych z najmem, Najemca ma obowi膮zek niezw艂ocznie powiadomi膰 biuro AVIK Rent A Car tel.: (+48) 731 40 30 10 lub 794 390 145 i dalej post臋powa膰 zgodnie ze wskaz贸wkami.

Kaucja jest zabezpieczeniem finansowym wp艂acanym ka偶dorazowo przez Najemc臋 nie p贸藕niej ni偶 w dniu wydania auta Jej wysoko艣膰 jest ustalana indywidualnie dla ka偶dego auta, a jej wysoko艣膰 jest zawsze widoczna na firmowej stronie internetowej.

Odszkodowanie umowne lub kara umowna jest traktowane jako surogat odszkodowania a jego wysoko艣膰 i zakres jest okre艣lony w Tabeli op艂at i mo偶e by膰 dochodzone z kaucji.

Wynajmuj膮cy o艣wiadcza 偶e wszystkie jego pojazdy kt贸re oferuje do wynajmu s膮 w dobrym stanie technicznym, posiadaj膮 niezb臋dne dokumenty oraz pakiet ubezpiecze艅 czyli AC, OC oraz NNW.

W艂a艣cicielem wypo偶yczalni AVIK Rent A Car jest firma FHU Friday Iwona Kwiatkowska 80-180 Borkowo ul. Akacjowa 25 NIP 583 179 22 36 REGON 364233452

  1. Najemc膮 mo偶e by膰 osoba fizyczna lub prawna.
  2. Osoba, kt贸ra wypo偶ycza pojazd we w艂asnym imieniu lub b臋dzie u偶ytkowa膰 pojazd wypo偶yczony przez osob臋 prawn膮, powinna mie膰 uko艅czone 21 lat oraz od co najmniej roku posiada膰 wa偶ne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymagany jest r贸wnie偶 dodatkowy dokument ze zdj臋ciem potwierdzaj膮cy to偶samo艣膰. W przypadku os贸b prawnych niezb臋dne s膮 dokumenty rejestrowe tych podmiot贸w czyli KRS, NIP i Regon lub wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej.
  3. Wynaj臋tym pojazdem nie mo偶e kierowa膰 inna osoba ani偶eli podpisuj膮ca si臋 pod dokumentem umowy najmu. Je偶eli jednak taka sytuacja mia艂a miejsce to najemca ponosi odpowiedzialno艣膰 za dzia艂ania lub zaniechania takiej osoby jak za swoje. Dopisanie drugiego kieruj膮cego w umowie najmu jest bezp艂atne. W razie udost臋pnienia osobie trzeciej, nie wskazanej w umowie najmu bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmuj膮cego, Wynajmuj膮cy b臋dzie uprawniony do niezw艂ocznego odst膮pienia od umowy najmu i dochodzenia kary umownej 1500 z艂 brutto
  4. Wynajmuj膮cy po dope艂nieniu formalno艣ci tzn. spisaniu umowy, op艂aceniu wynajmu ewentualnie przekazaniu niezb臋dnych informacji przekazuje do u偶ytkowania Najemcy pojazd.
  5. Czas najmu ka偶dorazowo okre艣lony jest w umowie najmu i liczony jest od godziny przekazania Najemcy pojazdu. Najemca zobowi膮zany jest do zap艂aty czynszu najmu za ka偶d膮 nast臋pna dob臋, w przypadku zwrotu pojazdu z op贸藕nieniem przekraczaj膮cym 1 godzin臋 od ustalonego czasu i nie poinformowaniu o tym Wynajmuj膮cego. Je偶eli po偶yczaj膮cy nie zwr贸ci pojazdu do 6 godzin po terminie i nie skontaktuje si臋 z najemc膮, ma on prawo poinformowa膰 organy 艣cigania o zagini臋ciu pojazdu i naliczy膰 kar臋 umown膮 w wysoko艣ci trzykrotnej stawki dziennej za ka偶dy dzie艅 zw艂oki. Zwrot pojazdu przed up艂ywem terminu ustalonego w umowie najmu nie skutkuje zwrotem zap艂aconej za najem kwoty.
  6. Przez ca艂y okres najmu pojazd jest w艂asno艣ci膮 Wynajmuj膮cego i na jego pro艣b臋, musi zosta膰 zwr贸cony przez Najemc臋.
  7. W chwili wydania pojazdu sporz膮dzony zostaje protok贸艂 zdawczy, kt贸ry okre艣li stan techniczny pojazdu tzn. stan licznika, stan paliwa czy te偶 ewentualne uszkodzenia w momencie przed najmem. Protok贸艂 dla jego wa偶no艣ci powinien by膰 podpisany przez obie strony umowy. W przypadku nie podpisania protoko艂u przez Najmuj膮cego uwa偶a si臋, 偶e stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmuj膮cego.
  8. Najemca zobowi膮zany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz Regulaminem, umow膮 najmu, postanowieniami polisy, og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia pojazdu i ich zmian, w warunkach przewidzianych dla normalnej eksploatacji i do nale偶ytej dba艂o艣ci o wynaj臋ty pojazd i jego czysto艣膰, utrzymywania go w stanie niepogorszonym (uwzgl臋dniaj膮c normalne zu偶ycie), wykonywania wszelkich czynno艣ci koniecznych dla prawid艂owej i zgodnej z prawem eksploatacji pojazdu z zachowaniem nale偶ytej staranno艣ci w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczeg贸lno艣ci do:-zabezpieczenia pojazdu przed kradzie偶膮 (ka偶dorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie istniej膮cych alarm贸w oraz blokad) a tak偶e staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokument贸w i kluczyk贸w,
   -wykonywanie w艂asnym kosztem obs艂ugi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i uzupe艂nianie oleju silnikowego, p艂ynu ch艂odz膮cego, p艂ynu hamulcowego p艂ynu do spryskiwaczy oraz innych p艂yn贸w eksploatacyjnych,

   -kontroli sprawno艣ci 艣wiate艂 i je艣li to konieczne wymiany 偶ar贸wek,

   -przestrzegania przepis贸w o ruchu drogowym,

   -posiadania dokument贸w przewidzianych prawem o ruchu drogowym,

   -kontroli stanu ogumienia a tak偶e ci艣nienia w oponach, wulkanizacj臋 ogumienia oraz jego napraw臋, wymian臋 lub zakup z powodu uszkodze艅 powsta艂ych w wyniku nieprawid艂owej eksploatacji lub z przyczyn mechanicznych (przebicia, przeci臋cia, nier贸wnomierne zu偶ycie)

   -stosowania paliwa zgodnego ze specyfikacj膮 techniczn膮 silnika okre艣lon膮 w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz tankowania tylko i wy艂膮cznie na stacjach benzynowych sygnowanych logo takich jak Shell, Circle, Orlen, BP czy Rafineria Gda艅ska. Ka偶dorazowo na 偶膮danie Wynajmuj膮cego Najemca musi przedstawi膰 paragon ze stacji na kt贸rej tankowa艂 paliwo podczas najmu.

   -nie przewo偶enia w poje藕dzie wi臋kszej ilo艣ci os贸b ni偶 ta okre艣lona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

   -nie przekraczania dopuszczalnej 艂adowno艣ci a tak偶e korzystania z pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz w spos贸b mog膮cy przyczyni膰 si臋 do jego nadmiernego zu偶ycia lub uszkodzenia.

  9. Wynajmowany pojazd nie mo偶e by膰 podnajmowany, udost臋pniany oraz u偶yczany osobom trzecim, np. do odp艂atnego przewozu os贸b lub rzeczy.
  10. Pojazd nie mo偶e uczestniczy膰 w zawodach sportowych, rajdach i do nauki jazdy, jak r贸wnie偶 nie mo偶e holowa膰 innych pojazd贸w oraz przyczep.
  11. Bez pisemnej zgody Wynajmuj膮cego pojazd nie mo偶e opuszcza膰 terytorium RP. Je艣li najemca planuje podr贸偶 zagraniczn膮 musi poinformowa膰 o tym wynajmuj膮cego najp贸藕niej przed podpisaniem umowy najmu i po uzyskaniu zgody ui艣ci膰 op艂at臋 jednorazow膮 w wysoko艣ci 123 z艂 brutto.
   W przypadku zatajenia takiej informacji, wynajmuj膮cy nak艂ada na najemc臋 kar臋 umown膮 uzale偶nion膮 od kraju do kt贸rego si臋 uda艂 tzn.
   鈥 kraje UE koszt 615 z艂 brutto
   鈥 wszystkie kraje spoza UE 1230 z艂 brutto
  12. W czasie obowi膮zywania umowy najmu pojazdu zabrania si臋 dokonywania jakichkolwiek napraw i przer贸bek. W przypadku stwierdzenia takowych Najemca zostanie obci膮偶ony przywr贸ceniem auta do stanu pierwotnego wed艂ug stawek w ASO.
  13. W razie zaistnia艂ej awarii pojazdu nale偶y bezzw艂ocznie powiadomi膰 Wynajmuj膮cego a w przypadku kolizji wezwa膰 r贸wnie偶 Policj臋 i dopilnowa膰 sporz膮dzenia notatki s艂u偶bowej. Nale偶y tak偶e zabezpieczy膰 pojazd i uniemo偶liwi膰 dalsze jego uszkodzenia. W przypadku kolizji drogowej z udzia艂em os贸b trzecich, nale偶y uzyska膰 dane sprawcy miedzy innymi takich jak: imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer PESEL, kategoria i numer prawa jazdy oraz data wa偶no艣ci, marka i model pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu, data badania technicznego pojazdu, nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy OC i data jej wa偶no艣ci. Najemca ponosi koszty zwrotu pojazdu w innym miejscu ni偶 okre艣lono w umowie i poza godzinami pracy Wynajmuj膮cego wg. Cennika Op艂at. W przypadku pozostawienia pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt holowania pojazdu zgodnie z Cennikiem Op艂at. W przypadku kradzie偶y pojazdu Najemca ma obowi膮zek niezw艂ocznie poinformowa膰 o tym fakcie Wynajmuj膮cego oraz zwr贸ci膰 kluczyki i dokumenty pojazdu. W przeciwnym razie Najemca zostanie obci膮偶ony kwot膮 r贸wnowa偶n膮 warto艣ci rynkowej naj臋tego pojazdu. W przypadku zawinionej przez Najemc臋 utraty/kradzie偶y pojazdu zostanie on obci膮偶ony kwot膮 r贸wnowa偶n膮 jego warto艣ci rynkowej.
  14. Za wszelkie wykroczenia drogowe i wynikaj膮ce z tego tytu艂u na艂o偶one mandaty karne, powsta艂e w trakcie trwania umowy najmu odpowiada wy艂膮cznie Najemca, a tym samym Najemca wyra偶a zgod臋 na udost臋pnianie jego danych osobowych organom 艣cigania w przypadku gdy Wynajmuj膮cy uzna to za konieczne z przyczyn zwi膮zanych ze sposobem wykorzystywania pojazdu oraz gdy te organy za偶膮daj膮 tego od Wynajmuj膮cego. W przypadku potrzeby przekazania takiej informacji odpowiednim organom Wynajmuj膮cy pobiera ka偶dorazowo od Najemcy kwot臋 w wysoko艣ci 100 z艂 brutto.
  15. Bezwzgl臋dnie zabrania si臋 palenia czegokolwiek w poje藕dzie oraz wykorzystywania go do cel贸w niezgodnych z prawem np. przemytem.
  16. Zabrania si臋 przewo偶enia materia艂贸w niebezpiecznych.
  17. Najemca zobowi膮zuje si臋 do pe艂nej odpowiedzialno艣ci oraz pokrycia ewentualnych szk贸d wynik艂ych z prowadzenia pojazdu w stanie nietrze藕wym lub pod wp艂ywem narkotyk贸w oraz 艣rodk贸w farmakologicznych uniemo偶liwiaj膮cych prowadzenie pojazd贸w.
  18. Wynajmuj膮cy wprowadza dobowy limit kilometr贸w wynosz膮cy 400 km. W przypadku wynajmu auta na kilka dni limit jest ich wielokrotno艣ci膮.
  19. Wynajmuj膮cy zastrzega sobie prawo do skopiowania dokumentu to偶samo艣ci Najemcy oraz do odmowy wynaj臋cia pojazdu bez podania przyczyny.
  20. P艂atno艣膰 za najem pojazdu dokonywana jest z g贸ry tzn. przed najmem. Mo偶e by膰 dokonana got贸wk膮 lub przelewem na konto jednak nale偶y pami臋ta膰 aby p艂atno艣膰 zosta艂a zaksi臋gowana na koncie firmowym przed wydaniem pojazdu.
  21. Najemca zastrzega sobie prawo pobrania kaucji, kt贸rej warto艣膰 okre艣lana jest w pozycji Kaucja na pierwszej stronie umowy najmu na wypadek koszt贸w zwi膮zanych z:鈥 kradzie偶 samochodu i szkoda ca艂kowita (warto艣膰 naprawy przekracza 70% warto艣ci pojazdu)- ca艂kowita utrata kaucji

   鈥 zagubienie kluczyk贸w 鈥 1000z艂

   鈥 zagubienie dowodu rejestracyjnego 鈥 1000z艂

   鈥 brakuj膮ce lub podmienione cz臋艣ci- dwukrotna warto艣膰 tych cz臋艣ci wed艂ug cen w ASO

   鈥 uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach 鈥 warto艣膰 usuni臋cia usterki w ASO

   鈥 uszkodzenie wypo偶yczonego pojazdu z winy Najemcy 鈥 warto艣膰 usuni臋cia usterki do warto艣ci kaucji

   鈥 przedterminowe zerwanie umowy najmu 鈥 warto艣膰 niewykorzystanych dni x stawka dobowa do warto艣ci kaucji

   W przypadku gdy Najemca dokona uszkodze艅 auta wynikaj膮cych z w艂asnego zaniedbania lub nie stosowania si臋 do przepis贸w ruchu drogowego Wynajmuj膮cy ka偶dorazowo ma prawo na艂o偶y膰 odszkodowanie umowne do kwoty 1500 z艂 brutto. Naliczenie odszkodowania mo偶e by膰 na艂o偶one pomimo uzyskania odszkodowania z policy AC. Gdy usterka jest likwidowana z polisy sprawcy odszkodowanie umowne nie mo偶e zosta膰 naliczone.

   Obci膮偶enie Najemcy kosztami wskazanymi w niniejszym Regulaminie i umowie najmu nast膮pi niezw艂ocznie po zwrocie pojazdu przez Najemc臋 lub po otrzymaniu decyzji o odmowie zap艂aty odszkodowania przez ubezpieczyciela, przy czym w odniesieniu do szk贸d ukrytych obci膮偶enie kosztami mo偶e nast膮pi膰 w terminie p贸藕niejszym.

  22. Wysoko艣膰 kaucji okre艣lana jest indywidualnie dla ka偶dego pojazdu i mo偶e by膰 p艂atna got贸wk膮 lub przelewem w z艂ot贸wkach lub walucie obcej takiej jak euro, funt, dolar, korona.
  23. Je艣li nie wyst膮pi膮 podstawy do zatrzymania cz臋艣ci lub ca艂o艣ci kaucji zostanie ona zwr贸cona Najemcy w dniu zwrotu pojazdu got贸wk膮 lub na wskazane konto bankowe.
  24. W przypadku konieczno艣ci zatrzymania cz臋艣ci lub ca艂o艣ci, kaucja zostanie rozliczona w terminie 30 dni licz膮c od daty zwrotu pojazdu.
  25. Najemca zobowi膮zany jest do zwrotu pojazdu w okre艣lonym umow膮 najmu terminie w identycznym stanie technicznym i wizualnym jak w chwili pocz膮tku najmu, wysprz膮tanego i czystego oraz zatankowanego chyba 偶e strony w umowie postanowi艂y inaczej. W przypadku nie dope艂nienia kt贸regokolwiek z tych warunk贸w najemca jest zobowi膮zany pokry膰 koszty myjni w wysoko艣ci 50 z艂 oraz pokrycia kosztu brakuj膮cego paliwa.
  26. Je艣li zwrot auta nast臋puje w czasie lub miejscu kt贸re uniemo偶liwia dokonanie dok艂adnych ogl臋dzin pojazdu, np. w godzinach nocnych, Wynajmuj膮cy zastrzega sobie prawo do dokonania takowych w ci膮gu 48 godzin przy czym ma obowi膮zek poinformowa膰 o tym fakcie Najemc臋 i poda膰 mu dok艂adny czas i miejsce aby ten m贸g艂 uczestniczy膰. Je艣li pomimo poinformowania Najemcy ten si臋 nie wstawi, traktujemy 偶e stan techniczny auta jest mu znany i zgadza si臋 z opisem w protokole.
  27. Najemca upowa偶nia Wynajmuj膮cego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy odnosz膮cych si臋 do wszelkich p艂atno艣ci zwi膮zanych z zawartymi przez strony umowami.
  28. Ubezpieczenie AC nie pokrywa uszkodze艅 takich jak k贸艂, zawieszenia, szyb, instalacji radiowej, akt贸w wandalizmu i wielu innych zawartych w polisie i og贸lnych warunkach ubezpiecze艅 ubezpieczyciela z kt贸rym jest zawarta umowa co za tym idzie Najemca oraz kierowca zobowi膮zany jest zapozna膰 si臋 z polis膮 i og贸lnymi warunkami ubezpieczenia.
  29. W przypadku szkody nie wymienionej w Cenniku Op艂at i nie zaspokojonej z polisy ubezpieczeniowej Najemca zwr贸ci Wynajmuj膮cemu rzeczywiste koszty usuni臋cia takiej szkody w pe艂nej wysoko艣ci.
   Cennik Op艂at mo偶e ulega膰 zmianom w zwi膮zku ze wzrostem koszt贸w likwidacji szk贸d wskazanych w Cenniku Op艂at, a tak偶e w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 wprowadzenia nowych op艂at nie obj臋tych wynagrodzeniem Wynajmuj膮cego. W przypadku zmian op艂at w trakcie obowi膮zywania umowy Najemc臋 wi膮偶膮 op艂aty z dnia zawarcia umowy.
   Obci膮偶enie Najemcy kosztami wskazanymi w niniejszym Regulaminie i umowie najmu nast膮pi niezw艂ocznie po zwrocie pojazdu przez Najemc臋 lub po otrzymaniu decyzji o odmowie zap艂aty odszkodowania przez ubezpieczyciela, przy czym w odniesieniu do szk贸d ukrytych obci膮偶enie kosztami mo偶e nast膮pi膰 w terminie p贸藕niejszym.
  30. S膮dem w艂a艣ciwym do rozpoznania ewentualnych spor贸w, wynikaj膮cych z niniejszej umowy jest S膮d w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce siedziby Wynajmuj膮cego.

Za艂膮czniki:

Integraln膮 cz臋艣ci膮 Regulaminu s膮:
za艂膮cznik nr 1 – Zam贸wienie Pojazdu ( Umowa najmu )
za艂膮cznik nr 2 – Protok贸艂 Wydania/Zwrotu Pojazdu
za艂膮cznik nr 3 鈥 Cennik Op艂at
Za艂膮cznik nr 3:
Cennik op艂at

Zdarzenie/Us艂uga Op艂ata powi膮zana 鈥 kara umowna
1. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki na szybie 1000,00 z艂 brutto
2. Brak dokument贸w technicznych pojazdu (instrukcja obs艂ugi, ksi膮偶ka serwisowa ) 500,00 z艂 brutto
3. Brak lub zniszczenie kluczyka bez pilota centralnego zamka 500,00 z艂 brutto
4. Brak lub zniszczenie kluczyka z pilotem centralnego zamka 1000,00 z艂 brutto
5. Brak lub zniszczenie pilota alarmu 500,00 z艂 brutto
6. Brak ko艂paka oryginalnego 400,00 z艂 brutto
7. Brak ko艂paka nieoryginalnego 50,00 z艂 brutto
9. Brak wyposa偶enia lub cz臋艣ci samochodu nie uj臋tych w cenniku Op艂ata wg cennika ASO +25%
10. Utrata gwarancji na samoch贸d z winy jego u偶ytkownika 5000,00 z艂 brutto
12. Udost臋pnienie samochodu osobie nie upowa偶nionej do kierowania nim 1500,00 z艂 brutto
13. Holowanie wynaj臋tym samochodem innego pojazdu 1500,00 z艂 brutto
14. Palenie tytoniu w samochodzie 500,00 z艂 brutto
15. Przewo偶enie zwierz膮t w samochodzie 300,00 z艂 brutto
17. Op贸藕nienie w zwrocie samochodu dwukrotno艣膰 stawki dobowej najmu za ka偶dy dzie艅 zw艂oki
18. Koszty naprawy samochodu ( blacharsko-lakiernicze, mechaniczne, pranie tapicerki, mycie podwozia, cz臋艣ci zamienne, wyposa偶enie )Koszt us艂ugi lub cz臋艣ci + 25%
19. Op艂ata administracyjna – odszkodowanie umowne za ka偶d膮 szkod臋, kt贸ra powsta艂a podczas wynajmu i jest rozliczana w ci臋偶ar polisy Auto Casco 1500,00 z艂 brutto
20. Op艂ata za udzielenie informacji jakiemukolwiek organowi pa艅stwowemu na temat pope艂nionego przez
Najemc臋 wykroczenia wynaj臋tym pojazdem 100,00 z艂 brutto

O艢WIADCZENIE NAJEMCY i KIEROWCY POJAZDU
Potwierdzam zapoznanie si臋 z Regulaminem i Cennikiem Op艂at oraz potwierdzam odbi贸r Regulaminu i Cennika Op艂at oraz zobowi膮zuj臋 si臋 je stosowa膰.

NAJEMCA POJAZDU _________________________

WYNAJMUJ膭CY _________________________